MEDDIBOX™

Smart läkemedelshantering inom äldrevården.

MEDARCA minskar kostnaden för medicinhantering och och frigör värdefull tid för vårdpersonalen med ett skåp som automatiserar delar av medicinhanteringen i äldrevården.

MEDDINFO™

MEDARCA lanserar nu en informationsskärm som ger en samlad bild av medicinhanteringen för en avdelning inom äldrevården. Skärmen visar röd ram runt rumsrummren om någon medicin inte har givits på anvisad tid. Se datum och klockslag i blått och rumsnummer i orange.

MEDDIZENTRAL™

MEDDIZENTRAL är en serverlösning som binder samman och kommunicerar med olika MEDDIBOX enheter. Systemet är webbaserat, lätt använt och används via datorns webbläsare.

Med MEDDIZENTRAL kontrolleras: Innehåll, signeringslista, rapporter, händelser mm.

“Secure drug handling within elderly care”

Hi,

Great idea and product. It is always hard to enter the market with a new HW but if one manage you have the advantage of infrastrukture for youe SW. I have not analysed this segment but I think you are on to something very interesting. The market (care centres) is grow rapdly on a global scale and the need (for your product) is bekoming more and more evident. Mistreatment due to wrong use of medicine ia a huge cost for both the individual and society. Your product could really make a difference here.

You mentioned, in a comment to another feed-back giver, that you were going to use distributors outside of th Nordics. How are you going to penetrate the Nordic market?

I would like to keep in touch and maybe have some more discussion later on if you like?

 

Good Luck

Mathias

Mathias Blob

VC Expert

Allt på en plats

Läkemedelsautomaten

Förvara läkemedel på ett säkert och kontrollerat sätt.

Medicin

Förvara medicin på ett säkert och lättåtkomligt sätt. Läkemedelsatomaten registrerar uttagen och håller reda på lagersaldo och sista förbrukningsdag.

Tillbehör

Övrig utrustning och tillbehör förvaras också i läkemedelsautomaten. Alla produkter kan bokas via avdelningens datorsystem och enkelt hämtas i läkemedelsautomaten.

Administration

Läkemedelsautomaten registrerar alla uttag och meddelar då läkemedelsautomaten behöver fyllas på. Alla uttag loggas och sammanställs i rapporter.

Personal

Frigör personal i vården

Läkemedelsautomaten underlättar administrationen och minskar därigenom tiden som läggs på administration. Detta betyder mer tid i vården.

F.A.Q.

Hur får man ner svinnet genom en läkemedelsautomat?

Genom att automaten registrerar vem som tar ut, vad som tas ut och när det tagits ut så säkerställer man kunskapen om var alla mediciner tar vägen. Allt blir spårbart. Skulle någon medicin försvinna så vet man när den togs ut och vem som tagit ut den. 

Vad innefattar svinn?

Svinn är allt som gör att mediciner försvinner. 

Passerat utgångsdatum
Det avgjort största anledningen är att mediciner passerar utgångsdatum. Det är en extrem dyr utgift för sjukvården över hela världen. Genom att använda Medarca medicinautomat så minimerar man risken att mediciner blir gamla eftersom system säger till när något börjar närma sig utgångsdatum.

Stöld
Svinn kan också ske genom stöld vilket inte är helt ovanligt. Det är ett känsligt ämne som många försöker dölja. Men det kan både vara farligt och dyrt så det är verkligen något man bör beakta och ta tag i.

Glöms bort
Svinn sker även av att mediciner placeras på fel ställe och helt enkelt glöms bort.

Uttag som inte användes
Svinn förekommer av att sjukvården gör ett uttag men patienten av olika anledningar inte tar sin medicin. Därför är det viktigt att man har en lösning som gör det enkelt att returnera medicin efter uttaget.

Hur kan en läkemedelsautomat minska administrationen?

Genom att läkemedelsautomaten automatiskt registrerar alla uttag och vem som tar ut det så tar man bort onödig tidskrävande manuell hantering. Automaten sammanställer och ger ut rapporter över alla aktiviteter vilket gör det lätt för administrationen.

Hur snabbt betalar sig en läkemedelsautomat?

Det finns olika storlekar beroende på vilka volymer som hanteras men generellt så betalar sig utrustningen redan andra året. 

Är det lätt att installera?

Du kan välja mellan att ha ett system som inte är uppkopplat och då är det möjligt att få igång på någon timme. Utrustningen är i stort sett självinstruerande så personalen kan utbildas på väldigt kort tid. På 15-30 minuter har man full kontroll på påfyllning, uttag och rapporter.

Man kan också bygga ut lösningen så att det blir integrerat med ens egna system. Då krävs mer arbete med att passa ihop systemen. Man får begära en beräkning av leverantören.

Vad menas med att man frigör personal?

Genom att läkemedelsautomaten tar över administrationen så frigörs personalen från arbetet med att fylla i dokument och listor samt att göra sammanställningar och uträkningar.
Då kan man frigöra sin tid att vårda patienter istället för att sitta med byråkrati.

Translate »

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Pin It on Pinterest

Share This