Lösningar för smart läkemedelshantering

Mindre administration, mindre svinn, ökad säkerhet, kontroll av läkemedelslagret

Läkemedelskåp

Meddibox™

infoskärm

Meddinfo™

datacentral

Meddizentral™

nyckelskåp

Meddikey™

Medarca är ett medicinteknisktbolag som utvecklar digitala lösningar för trygg läkemedelshantering inom äldrevård och hemtjänst. De digitala läkemedelsskåpen är en tidsbesparande lösning som bidrar till att rätt läkemedel ges till rätt patient vid rätt tid. Med full spårbarhet minskar svinnet och skapar trygghet hos personalen.

Smartare läkemedelsskåp

Mindre administration, mindre svinn, ökad säkerhet, kontroll på läkemedelslagret

Smart läkemedelshantering inom äldrevården. Läkemedelsskåpen minskar kostnaden för medicinhantering, frigör värdefull tid och säkrar narkotikahanteringen. Du får kontroll på vem, vad och när medicin hanteras.

Läkemedelskåp

Meddibox™

Meddibox™

Meddibox

För särskilt boende.

Full registrering av mediciner för vem, när och vad som tas ut. Allting loggas med full spårbarhet och automatiska rapporter på alla uttag. Separat säkerhetslucka för narkotikaklassade preparat.

Meddibox har en rad smarta digitala funktioner som t.ex. Digital signering, Tid & insats samt Larm vid utebliven medicinering.

Meddinett™

Meddinett

För ordinärt och särskilt boende.

Mellanklassen för både inom ordinärt och särskilt boende. Fungerar som Meddibox i mindre format. 

Full registrering av mediciner för vem, när och vad som tas ut. Allting loggas med full spårbarhet och automatiska rapporter på alla uttag. Separat säkerhetslucka för narkotikaklassade preparat.

Meddibox har en rad smarta digitala funktioner som t.ex. Digital signering, Tid & insats samt Larm vid utebliven medicinering.

 

Meddilight™

Meddilight

För ordinärt boende.

Minstingen för de som vill ha kontroll på vem som hanterat medicinerna och när de plockats ut. 

Nyckelfria lösningar: Skåpet öppnas med kort, tag eller via mobil-app. 

Mjukvara med full spårbarhet för vem som hanterat läkemedel.

Mycket lätt att driftsätta och lära. Prisvärt digitalt läkemedelsskåp.

.

Meddibox och Medinett är den digitala lösningen på medicinskåpen – lätta att lära och installera.

All information finns samlad vid varje skåp lätt läsbart med inbyggd läsplatta. Genom att allt finns på plats när personalen kommer in till brukaren blir det enkelt och tryggt att hantera medicineringen. Allt blir loggat med full spårbarhet. Det skapar trygghet i organisationen och ökar dramatiskt effektiviteten.

Systemet är genomtänkt hela vägen från hur man lägger upp en ny brukare till hur ny nattpersonal ska sköta medicineringen för varje patient. Alla aktiviteter loggas vilket gör rapportering och sammanställningar mycket lättarbetade.

Man kan välja om man vill lägga upp systemet separat eller om man önskar koppla ihop det med redan befintliga system.

Det innebär att man alltid kan testa Meddibox i liten skala för att själv upptäcka fördelarna

Meddinfo – infoskärm

Trygghet och säkerhet åt personalen

Infoskärmen Meddinfo ingår i den kompletta systemlösningen för Meddibox. Skärmen visar status för de anslutna skåpen, om en medicin är tagen eller inte. Avvikelse i medicinhanteringen visas på skärmen vilket skapar trygghet för personalen.

Infoskärm

Meddinfo™

Meddinfo™

Meddinfo minskar stress och behov av att alltid komma ihåg att notera och föra information vidare. Om det kommer nya medicinposter så uppdateras skärmen automatiskt vilket medför minskat behov av muntlig informationsöverföring samt spring. 

Meddinfo-skärmen placeras företrädesvis i samlingsrum/kök eller där ansvariga ofta passerar. Den ansvariga sköterskan kan ha en Meddinfo terminal på sitt kontor för att ha en omedelbar bild av hur medicineringen hanteras på en avdelning.

Meddizentral – datacentral

Administrera alla läkemedelsskåp från en plats

Meddicentral är en serverlösning som binder samman och kommunicerar med olika Meddibox enheter. Systemet är webbaserat, lätt använt och används via datorns webbläsare. Med Meddizentral kontrolleras: Innehåll, signeringslista, rapporter, händelser mm.

Datacentral

Meddizentral™

Meddizentral™

Meddizentral är servermjukvaran som binder samman systemet. Det är lättanvänt och hanteras via datorns vanliga webbläsare.

Data i form av händelser samlas in ifrån alla Meddibox/Meddinet-enheter och administrativ data skickas från Meddizentral ut till enheterna.

Via sin webbläsare kan användaren bland annat se vilka uttag som gjorts, av vem och när. Aktuellt innehåll i skåpen visas och uppföljning av signeringslistan sker på ett snabbt och enkelt sätt.

Här hanteras även administrationen av skåpen – användare kan tas bort och läggas till efter behov, signeringslistan uppdateras och skåpens sortiment justeras.

Ändringar i systemet t.ex. medicinering kan ske på distans vilket gör att man minskar spring och lätt och omgående kan få ut ny information till organisationen. Det minskar risken för missuppfattningar och fel i medicineringen.

Meddikey – nyckelskåp

Administration och säker förvaring av nycklar

Meddikey™

Meddikey är ett intelligent nyckelskåp där användarna identifierar sig med ett unikt kort eller bricka för att kunna öppna dörren och få tillgång till nycklarna. Nyckelskåpet är moduluppbyggt och kan hantera 20 – 80 nyckar.

Med Meddikey styr man så att varje användare endast får tillgång till ett utvalt antal nycklar. Systemet registrerar vem, när och vilka nycklar som tagits ut samt när dessa nycklar returnerats.

Varje nyckelposition är unik med eget elektroniskt id nummer. Nyckeln måste returneras till rätt position efter användandet. Om nycklarna inte returneras på rätt sätt så blir användaren informerad om detta.

Datorn som styr Meddikey kommunicerar via WIFI till den centrala servern.

 

Meddikey är ett intelligent nyckelskåp som skapar full kontroll på nyckelhanteringen.
Nyckelskåpet är moduluppbyggt och utökas vid behov. 
Användarna identifierar sig med ett unikt kort, kod eller bricka för att kunna öppna dörren och få tillgång till nycklarna

Nyckelskåp

Meddikey™

Translate »

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer

Pin It on Pinterest

Share This