Smart läkemedelhantering

Lägre administration, mindre svinn, ökad säkerhet, kontroll på läkemedelslagret

VAD

Vad hämtas ur medicinskåpet?

b3lineicon|b3icon-users-group||Users Group

VEM

Vem hämtade medicinen?

b3lineicon|b3icon-clock||Clock

NÄR

När hämtades medicinen?

Medarca

Löser problemen med

mt|attach_money|

Höga lagerkostnader

Många förråd av mediciner är kostsamma att hålla. i Sverige försvinner mediciner på olika sätt till ett värde av 1 500 miljoner kr.

mt|update|

Koll på sista förbrukningsdatum

Mediciner som har passerat sista förbrukningsdag får inte användas inom vården och måste sorteras ut när de upptäcks.
mt|aspect_ratio|

Lagernivå

När lagret av medicin i mångt och mycket sker med manuell kraft sätts lagernivåerna högre för att aldrig bli utan medicin.

mt|group|

Personalkrävande administration

Mycket av administrationen sker manuellt som kräver tid att utföra och kontrollera.

MEDDIBOX™

Enkel att använda

Behåller inarbetade rutiner

Ökar säkerheten

Automatiserar administrationen

Kontrollerar lagervolym

Säker medicinhantering

Underlättar för personal

smart läkemedelshantering

Digitalt läkemedelsskåp

MEDARCAS läkemedelsskåpet MEDDIBOX™ håller koll på läkemedelshanteringen. Ökar säkerhet, får kontroll på svinn och sista förbrukningsdag. Loggar VEM, VAD och NÄR läkemedel hanteras. Administrationen automatiseras och personaltid frigörs.

Spar upp till

15%

 

Minska era läkemedelskostnader

Medarcas läkemedelsskåp minskar kostnaderna för läkemedel inom vården genom minskat svinn, kontroll över sista förbrukningsdatum, lagervolymer och enklare administration.

Frigör personal

Med förenklad administration för personalen frigörs resurser till vården

Nyheter

MEDARCA vinner Venture Cup Syd

MEDARCA vinner Venture Cup Syd

MEDARCA vinner Venture Cups pris IMPACT MAKERMEDARCA AB,  Startup företag på Medeon, Malmö vinnare i Venture Cup 2019. MEDARCA har ett mycket starkt koncept inom smart medicinhantering. MEDDIBOX förvarar medicinen för vårdtagare och loggar all medicinhantering....

MEDARCA nomineras till Venture Cup 2019

MEDARCA nomineras till Venture Cup 2019

MEDARCA, nominerad till Venture Cup 2019MEDARCA minskar kostnaden för medicinhantering och och frigör värdefull tid för vårdpersonalen med ett skåp som automatiserar delar av medicinhanteringen i äldrevården.

fas|fa-hotel|

Postadress:

Medeon Science Park

205 12 Malmö

fas|fa-home|

Besöksadress:

Per Albin Hanssons väg 41, Malmö

fas|fa-envelope|

E-post

info@medarca.com

Translate »

Pin It on Pinterest